Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA " z dnia 2014-06-09 dotyczący ,,Remont dróg gminnych do wsi Barszczewo i Bieńdziuga”

Data wydania 2014-06-09
w sprawie ,,Remont dróg gminnych do wsi Barszczewo i Bieńdziuga”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

IG.271.8.2014                                                                 

         Michałowo, dnia 09.06.2014r.

 

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Remont dróg gminnych do wsi Barszczewo i Bieńdziuga” opublikowanego w BZP nr 165472-2014 z dnia 16.05.2014r. Burmistrz Michałowa informuje, iż na następujące zadania najkorzystniejszą ofertę przedstawiła następująca firma:

Zadanie A: Remont drogi do wsi Bieńdziuga:

Budomost Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę 749.714,03 zł brutto

Zadanie B: Remont drogi do wsi Barszczewo:

Budomost Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę 524.558,59 zł brutto

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

                                                

,,Remont dróg gminnych do wsi Barszczewo i Bieńdziuga”

 

 

Lp.

 

Firma

Cena oferenta

Zadanie A

brutto zł

Liczba punktów w kryterium cena  Zadanie A

Cena oferenta

Zadanie B

brutto zł

Liczba punktów w kryterium cena Zadanie B

1.

STRABAG Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

823.609,78

91,03

541.638,08

96,85

2.

Budomost Sp. z o.o., Zaścianki,

ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

749.714,03

100,00

524.558,59

100,00

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

         

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-06-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-06-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-06-09