Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2014-04-24 dotyczący przetarg na ,,Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Michałowie – dostawa łodzi i wodnego placu zabaw”

Data wydania 2014-04-24
w sprawie przetarg na ,,Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Michałowie – dostawa łodzi i wodnego placu zabaw”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

IG.271.2.2014                                                                        

  Michałowo, dnia 24.04.2014r.

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na  ,,Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Michałowie – dostawa łodzi i wodnego placu zabaw”  opublikowanego w BZP nr 99138 - 2014 z dnia 24.03.2014r. Burmistrz Michałowa informuje,  iż na następujące zadania najkorzystniejszą ofertę przedstawiły firmy:

Zadanie A: Dostawa łodzi typu omega z wyposażeniem.

- Marabut Sp. z o.o., 32-070 Czernichów 451 k/Krakowa za cenę brutto 81.180 zł

Zadanie B: Dostawa łodzi typu optimist z wyposażeniem.

- OPTI – YACHTS Karol Hulin, ul. Wyspiańskiego 59A, 38-400 Krosno za cenę brutto 57.195 zł

Zadanie C: Dostawa łodzi typu laser z wyposażeniem.

- brak ofert

Zadanie D: Dostawa łodzi asekuracyjnej typu RIB z wyposażeniem.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający unieważnia postępowanie w tym zadaniu – cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie E: Dostawa wodnego placu zabaw.

- KLUBBEN Polska Sp. z o.o., Ciele, ul. Toruńska 12, 86-005 Białe Błota za cenę brutto 198.335,04zł

Złożone oferty uznane za najkorzystniejsze, uzyskały spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odrzuca się z udziału w postępowaniu ofertę w zakresie zadania B (dostawa łodzi typu optimist z wyposażeniem) firmy MARABUT Sp. z o.o., 32-070 Czernichów 451 k/Krakowa. Złożona oferta na zadanie B posiada rażąco niską cenę.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

Zadanie A: Dostawa łodzi typu omega z wyposażeniem.

 

 

 

Lp.

 

Firma

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

SPORT – SAILS CENTER

Izabela Baranowska ul. Dworcowa 48

89-642 RYTEL

-

-

-

2.

MARABUT Sp. z o.o.

32-070 Czernichów 451 k/Krakowa

81.180,00

100

100

3.

KLUBBEN Polska Sp. z oo

Ciele, ul. Toruńska 12,86-005 Białe Błota

-

-

-

4.

TECHNO MARINE Sp. zoo

ul. Daleka 103 82-200 Malbork

-

-

-

5.

SPORTIS S.A.

ul. Na Dambnik 22 Bojano,

84-207 Koleczkowo

-

-

 

6.

OPTI – YACHTS, Karol Hulin

ul. Wyspiańskiego 59 A, 38-400 Krosno

-

-

-

7.

PERMATECH, Witold Klejbor

ul. Oliwska 66, 80-209 Chwaszczyno

-

 

-

 

 

-

 

Zadanie B: Dostawa łodzi typu optimist z wyposażeniem.

 

 

 

Lp.

 

Firma

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

SPORT – SAILS CENTER

Izabela Baranowska ul. Dworcowa 48

89-642 RYTEL

64.884,94

88,15

88,15

2.

MARABUT Sp. z o.o.

32-070 Czernichów 451 k/Krakowa

Oferta odrzucona

3.

KLUBBEN Polska Sp. z oo

Ciele, ul. Toruńska 12,86-005 Białe Błota

-

-

-

4.

TECHNO MARINE Sp. zoo

ul. Daleka 103 82-200 Malbork

-

-

-

5.

SPORTIS S.A.

ul. Na Dambnik 22 Bojano,

84-207 Koleczkowo

-

-

 

6.

OPTI – YACHTS, Karol Hulin

ul. Wyspiańskiego 59 A, 38-400 Krosno

57.195,00

100

100

7.

PERMATECH, Witold Klejbor

ul. Oliwska 66, 80-209 Chwaszczyno

-

 

-

 

 

-

 

Zadanie C: Dostawa łodzi typu laser z wyposażeniem.

- brak ofert

 

Zadanie D: Dostawa łodzi asekuracyjnej typu RIB z wyposażeniem.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający unieważnia postępowanie w tym zadaniu – cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zadanie E: Dostawa wodnego placu zabaw.

 

 

Lp.

 

Firma

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

SPORT – SAILS CENTER

Izabela Baranowska ul. Dworcowa 48

89-642 RYTEL

-

-

-

2.

MARABUT Sp. z o.o.

32-070 Czernichów 451 k/Krakowa

-

-

-

3.

KLUBBEN Polska Sp. z oo

Ciele, ul. Toruńska 12,86-005 Białe Błota

198.335,04

100

100

4.

TECHNO MARINE Sp. zoo

ul. Daleka 103 82-200 Malbork

-

-

-

5.

SPORTIS S.A.

ul. Na Dambnik 22 Bojano,

84-207 Koleczkowo

-

-

 

6.

OPTI – YACHTS, Karol Hulin

ul. Wyspiańskiego 59 A, 38-400 Krosno

-

-

-

7.

PERMATECH, Witold Klejbor

ul. Oliwska 66, 80-209 Chwaszczyno

-

 

-

 

 

-

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-04-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-04-25