Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2013-12-05 dotyczący ,,Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie.”

Data wydania 2013-12-05
w sprawie ,,Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie.”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

IG.271.8.2013                                                                          Michałowo, dnia 04.12.2013r.

 

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w  Michałowie.”  opublikowanego w BZP nr 444992-2013 z dnia 31.10.2013r. Burmistrz Michałowa informuje,  iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, 64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 92, za cenę brutto 1 628 117,38 zł.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

 

          ,, Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w  Michałowie.”

 

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Firma GUTKOWSKI

Gutkowski Jan

64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 92

1.628.117,38

100

100

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„SOKOLIK” Zbigniew Sokolik

15-795 Białystok, ul. Palmowa 54

1.735.824,61

93,80

93,80

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego

„HYDROS” Sp.j.

Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza

15-950 Białystok,ul. Dąbrowskiego 28

1.860.296,44

87,52

87,52

4.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA”, Leon Stankiewicz

15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24

1.814.452,02

89,73

89,73

5.

LIMBA Sp.z o.o.

01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133

1.992.090,00

81,73

81,73

6.

„AKS-BUD”, Przedsiębiorstwo Drogowe

Kamil Sarosiek

15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 305

1.778.959,34

91,52

91,52

7.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej

AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

17-300 Siemiatycze, ul. Ks. Ściegiennego 2C

1.992.074,70

81,73

81,73

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-09