Informacja "o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego " z dnia 2013-10-15 dotyczący sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Michałowo

Data wydania 2013-10-15
w sprawie sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Michałowo
Tytuł o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA

 

            o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  stanowiących własność Gminy Michałowo, położonych w obrębie, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 POTOKA:

   101/1 pow. 0,47ha, Kw. BI1B/00062413/8, cena wywoławcza: 21 000 zł (netto);

 

   32 NOWA WOLA

   283/2 pow. 0,3115 ha, Kw. BI1B/00063198/1, cena wywoławcza: 5 700 zł (brutto);

 

   3 BARSZCZEWO:

108/2 o pow. 0,14ha, Kw. BI1B/00109585/6, cena wywoławcza: 9 000 zł (netto);

 

28 ŁUPLANKA STARA I NOWA:

365 o pow. 0,29ha, Kw. BI1B/00069707/5, cena wywoławcza: 16 300 zł (brutto);

 

16 JAŁÓWKA:

241 o pow. 2,5264 ha, Kw. BI1B/00096884/7, cena wywoławcza: 26 000 zł (brutto);

 

30 KOLONIA MOSTOWLANY:

93 o pow. 2,39 ha, Kw. BI1B/00063480/5, cena wywoławcza: 22 000 zł (brutto);

 

­Przetarg  przeprowadzono w dniu 15 października 2013 roku w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 przez  komisję w składzie:

 1. Elżbieta Rosińska                  - przewodnicząca komisji
 2. Marcin Stalbowski                               - członek komisji
 3. Maria Kuźma                                       - członek komisji

 

Do przetargu przystąpili:

 1. Mariusz Filipczuk -  wpłacając wadium na działki nr: 283/2 Nowa Wola;
 2. Andrzej Klimowicz  -  wpłacając wadium na działkę nr: 108/2 Barszczewo;
 3. Irena Ławreszuk -  wpłacając wadium na działkę nr: 365 Łuplanka Stara i Nowa;
 4. Mariusz Szołpiński - wpłacając wadium na działkę nr: 365 Łuplanka Stara i Nowa;
 5. Witalis Gorbacz-wpłacając wadium na działkę nr: 241 Jałówka i 93 Kol. Mostowlany;
 6. Dorota Nos -  wpłacając wadium na działkę nr: 93 Kol. Mostowlany;

Na nabywców  nieruchomości ustalono:

 1.  Mariusz Filipczuk - dz. nr 283/2 Nowa Wola, najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  5 800 ;
 2. Andrzej Klimowicz- dz. nr 108/2 Barszczewo , najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 9 100 zł;
 3. Mariusz Szołpiński–dz. nr 365  Łuplanka Stara i Nowa, najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 18 300 zł;
 4. Witalis Gorbacz – dz. 241 Jałówka, najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 26 300 zł;
 5. Witalis Gorbacz–dz.93 Kol. Mostowlany, najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 22 300 zł;

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym:

 1. Potoka: dz. 101/1 o pow. 0,47 ha  - nikt nie wniósł wadium;

 

                                                                                                          Przewodnicząca komisji

 

                                                                                                                Elżbieta Rosińska

 Michałowo. 2013-10-15;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-18