Informacja "ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU ORAZ DOKONANIE PONOWNEJ WYBORU OFERENTA " z dnia 2013-10-08 dotyczący ,,Kultura bliżej Ciebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 372074-2013 z dnia 13.09.2013r

Data wydania 2013-10-08
w sprawie ,,Kultura bliżej Ciebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 372074-2013 z dnia 13.09.2013r
Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU ORAZ DOKONANIE PONOWNEJ WYBORU OFERENTA

Michałowo, 08.10.2013r.

 

 

IG.271.7.2013

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU

ORAZ DOKONANIE PONOWNEJ WYBORU OFERENTA

 

 

Zamawiający zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym na ,,Kultura bliżej Ciebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 372074-2013 z dnia 13.09.2013r., iż unieważnia wybór wykonawcy  tego postępowania określonego w piśmie z dnia 01.10.2013r.

Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego zrezygnował z podpisania umowy. W związku z powyższym, Zamawiający powtórzył czynności ponownego badania i oceny złożonych ofert.

 Burmistrz Michałowa informuje,  iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:         DU-ALL Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Polna 14, 16-050 Michałowo, za cenę brutto 202.148,10 zł.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

          ,,Kultura bliżej Ciebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie.”

 

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Wiktorbud

Przedsiębiorstwo Budowlane

Wiktor Kalinowski

Ul. Wypoczynkowa 18

15-523 Białystok

217.225,34

93,06

93,06

2.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie

ul. Gródecka 42

16-050 Michałowo

Oferta odrzucona

3.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych

„MIPA”

Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24

15-545 Białystok

225.727,90

89,55

89,55

4.

DU-ALL

Zakład Remontowo-Budowlany

Ul. Polna 14

16-050 Michałowo

202.148,10

100

100

 

                                                                                            

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-08