Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2013-10-08 dotyczący ,,Żwirowanie dróg gminnych” opublikowanego w BZP nr 362472-2013 z dnia 06.09.2013r.

Data wydania 2013-10-08
w sprawie ,,Żwirowanie dróg gminnych” opublikowanego w BZP nr 362472-2013 z dnia 06.09.2013r.
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

IG.271.6.2013                                                                         

 Michałowo, dnia 08.10.2013r.

 

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Żwirowanie dróg gminnych” opublikowanego w BZP nr 362472-2013 z dnia 06.09.2013r. Burmistrz Michałowa informuje,  iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: „DOMBUD” Marcin Abramowicz, Folwarki Wielkie 13, 16-060 Zabłudów, za cenę brutto 237.827,88 zł.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty: Usługi Andrzej Choiński, ul. Marmurowa 3A/1, 15-881 Białystok. Oferent mimo wezwania nie dostarczył w wymaganym terminie brakujących dokumentów, wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

                                                ,,Żwirowanie dróg gminnych”

 

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Usługi Andrzej Choiński

Ul. Marmurowa 3A/1

15-881 Białystok

Oferta odrzucona

2.

Roboty Ziemne i Drogowe ,,Dojlidy”

Henryk Goralewski

ul. Zabłudowska 29

15-585 Białystok

328.705,20

72,35

72,35

3.

„Kosma” Choruży Grzegorz

ul. Chodkiewiczów 83

16-040 Gródek

531.729,00

44,73

44,73

4.

,,Dombud ‘’

Marcin Abramowicz

Folwarki Wielkie 13

16-060 Zabłudów

237.827,88

100

100

5.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Ul. Zastawie I/22

16-070 Choroszcz

296.479,20

80,22

80,22

6.

Solidmat Mateusz Regucki

Ul. W. Rocha 34

16-060 Zabłudów

338.050,74

70,35

70,35

7.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

W Michałowie

Ul. Gródecka 42

16-050 Michałowo

241.695,00

98,40

98,40

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-08