Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2013-10-01 dotyczący przetargu ,,Kultura bliżej Ciebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 372074 -2013

Data wydania 2013-10-01
w sprawie przetargu ,,Kultura bliżej Ciebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 372074 -2013
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

IG.271.7.2013                                                                         

Michałowo, dnia 01.10.2013r.

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Kultura bliżejCiebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 372074 -2013 z dnia 13.09.2013r. Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo, za cenę brutto 128.609,34 zł.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania: ,,Kultura bliżej Ciebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Wiktorbud Przedsiębiorstwo Budowlane

Wiktor Kalinowski

ul. Wypoczynkowa 18, 15-523 Białystok

217.225,34

59,21

59,21

2.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie

ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo

128.609,34

100

100

3.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

225.727,90

56,98

56,98

4.

DU-ALL Zakład Remontowo-Budowlany

ul. Polna 14, 16-050 Michałowo

202.148,10

63,62

63,62

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

                         

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-01