Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2013-09-03 dotyczący Budowq targowiska stałego w Michałowie

Data wydania 2013-09-03
w sprawie Budowq targowiska stałego w Michałowie
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

IG.271.4.2013             

                                                              Michałowo,  dnia 03.09.2013r.

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Budowę targowiska stałego w Michałowie”, opublikowanym w BZP nr 225048-2013 z dnia 12.06.2013r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: ,,AKS-BUD” Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek ul. Legionowa 28 lok. 305, 15-281 Białystok za cenę brutto 1.544.195,48 zł.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród ważnych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od zapoznania się z niniejszym pismem.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych, wyklucza się z udziału w postępowaniu i odrzuca się oferty:

- Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ,,MIPA” Leon Stankiewicz ul.Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe, MARK-BUD Sp. z o.o. ul. Lipowa 24,  15-427 Białystok,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZAGŁOBA” Ewelina Byczyk-Kalinowska, Grabówka ul. Wypoczynkowa 18A, 15-523 Białystok.

Oferenci mimo wezwania nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż na podstawie art. 87 ust. 1 i ust.2 pkt.3,  art. 89 ust 1 pkt. 2,7 ustawy prawo zamówień  publicznych, wyklucza się z udziału w postępowaniu i odrzuca się ofertę firmy DU-ALL Zakład Remontowo – Budowlany Wojciech Luszewski ul. Polna 14, 16-050 Michałowo. Oferent mimo wezwania do wyjaśnienia treści oferty oraz wyrażenia zgody na dokonanie poprawek w ofercie nie udzielił wyjaśnień oraz zgody w wyznaczonym terminie.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

,,Budowa targowiska stałego w Michałowie.”

Lp.

Firma

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów  uzyskanych w kryterium cena

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne

,,TELKA” Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 108, 15-680 Białystok

1.842.478,69

83,81

2.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ,,MIPA” Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona.

 

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe

MARK-BUD Sp. z o.o.

ul. Lipowa 24, 15-427 Białystok

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona.

 

4.

Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

TAZ s.c. (lider konsorcjum)

ul. Poleska 21, 15-476 Białystok

Firma Remontowo  - Budowlana

Czołpik Tadeusz – członek konsorcjum

ul. Robotnicza 16, 15-187 Białystok

1.970.059,03

78,38

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZAGŁOBA” Ewelina Byczyk-Kalinowska, Grabówka

ul. Wypoczynkowa 18A, 15-523 Białystok

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona.

 

6.

DU-ALL Zakład Remontowo – Budowlany

Wojciech Luszewski

Ul. Polna 14, 16-050 Michałowo

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona.

 

7.

Przedsiębiorstwo Budowlane

,,SZELIGA” Sp. z o.o.

ul. Transportowa 3 lok. 63, 15-399 Białystok

1.692.181,08

91,25

8.

UAB SIAULIU PLENTAS Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok

1.741.204,92

88,69

9.

AKS-BUD Przedsiębiorstwo Drogowe

Kamil Sarosiek

ul. Legionowa 28 lok. 305, 15-281 Białystok

1.544.195,48

100,00

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-09-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-09-05