Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU" z dnia 2013-07-25 dotyczący ,,Remont drogi gminnej nr 107013B Topolany - Potoka”

Data wydania 2013-07-25
w sprawie ,,Remont drogi gminnej nr 107013B Topolany - Potoka”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

IG.271.5.2013                                                                    

      Michałowo, dnia 25.07.2013r.

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Remont drogi gminnej nr 107013B Topolany - Potoka” opublikowanego w BZP nr 236236-2013 z dnia 20.06.2013r. Burmistrz Michałowa informuje,  iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: ,,Budomost” Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę brutto 737.109,48 zł.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

,,Remont drogi gminnej nr 107013B Topolany - Potoka”

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

,,MAKSBUD” sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

855.683,69

86,14

86,14

2.

,,AKS-BUD” Przedsiębiorstwo Drogowe

Kamil Sarosiek

ul. Legionowa 28 lok. 305

15-281 Białystok

1.962.461,06

37,56

37,56

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego

,,Tre-DROM” Sp. z o.o.

ul. Al. Solidarności 16D

21-500 Biała Podlaska

831.845,56

88,61

88,61

4.

,,Budomost ‘’Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

737.109,48

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-07-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-07-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-07-25