Data wydania 2013-06-20
w sprawie ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

IG.271.3.2013                                                                          Michałowo, dnia 19.06.2013r.

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 221884 -2013 z dnia 10.06.2013r. Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: AZ-BEST Robert Dżwigalski, ul. Gorlicka 11/34, 02-130 Warszawa za cenę brutto 47.379,51 zł. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma. Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

 ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo”

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo  Ekologiczne

Danuta Hofman

ul. Arkuszowa 65/43, 01-934 Warszawa

77.293,44

61,30

61,30

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONKO

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

67.628,68

70,06

70,06

3.

MAXMED Zakład Usługowo – Handlowy

Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

67.466,13

70,23

70,23

4.

CDD POLSKA Mirosław Sadowski

ul. Fabryka Chemiczna 14

17-200 Hajnówka

57.049,92

83,05

83,05

5.

AZ-BEST Robert Dżwigalski

ul. Gorlicka 11/34

02-130 Warszawa

47.379,51

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-20