Data wydania 2013-06-10
w sprawie ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo”
Tytuł Wynik przetargu

 

IG.271.2.2013                              

                                            Michałowo, dnia 10.06.2013r.

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 199516 -2013 z dnia 22.05.2013r. Burmistrz Michałowa informuje,  iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MPO Sp. z o.o., ul.27 lipca 62, 15-950 Białystok za cenę brutto 291.239,97zł.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

 ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo”

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

MPO Sp. z o.o.

ul.27 lipca 62, 15-950 Białystok

291.239,97

100,00

100,00

2.

Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw

Jarosław Tarachoń Sp. k.

ul. Fabryczna 1 lok. 419

15-482 Białystok

648.000,00

44,94

44,94

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne

,,ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

325.581,12

89,45

89,45

4.

P.P.U.H. ,,CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

313.674,12

92,85

92,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-10