Data wydania 2012-06-27
w sprawie „Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021”
Tytuł Powiadomienie o wynikach zapytania ofertowego
Michałowo, 27.06.2012 r.
 
Powiadomienie o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego wykonania „Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021”
 
Zamawiający:
Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
 
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021
 
Najkorzystniejsza oferta:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o następujące kryteria:
-         planowaną zawartość merytoryczną (zgodność z przedmiotem zamówienia) – 30%
( max. liczba pkt -3),
-         wykaz wykonanych podobnych opracowań wraz z ich opisem oraz referencje – 10% 
( max. liczba pkt -1),
-         wartość ceny brutto 60% ( max. liczba pkt -6).
 
Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym złożonych zostało 9 ofert:
1.    dr Andrzej Pawluczuk, ul. Leszczynowa 6, 15-523 Grabówka  - 9 pkt
2.     ,,DORFIN” Sp. z o.o., ul. Głowackiego 20, 87 – 100 Toruń – 6 pkt
3.     ,,OPENFIELD” Maciej Maj, ul. Armii Krajowej 17/3, 45 – 071 Opole – 6,1 pkt
4.     Stowarzyszenie ,,Aktywne Społeczeństwo”, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn – 6,6 pkt
5.     Polska Agencja Rozwoju Regionalnego Piotr Stec, ul. Strzembosza 1/49, 20 – 153 Lublin – 8,5 pkt
6.     ,,EURODIRECT” Sp. z o.o., ul. Wodna 17, 30 – 556 Kraków – 7,2 pkt
7.     Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 14, 15 – 097 Białystok – 6 pkt
8.     Telewizja Białystok S.C.J. Oniszczuk A. Filipkowski, ul. Żelazna 5/1, 15-297 Białystok – 5 pkt
9.     WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa - 7 pkt
 
Spośród wyżej wymienionych ważnych ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przezdr Andrzeja Pawluczuk, ul. Leszczynowa 6, 15-523 Grabówka za cenę brutto 16 000,00 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Putko

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-06-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-06-27