Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2011-12-05 dotyczący przetarg na ,,Budowę nowej kwatery składowiska odpadów w Odnodze” BZP nr 353018-2011 z dnia 26.10.2011r

Data wydania 2011-12-05
w sprawie przetarg na ,,Budowę nowej kwatery składowiska odpadów w Odnodze” BZP nr 353018-2011 z dnia 26.10.2011r
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 

IG.271.5.2011        

                                                                    Michałowo, dnia 05.12.2011r.

 
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Budowę nowej kwatery składowiska odpadów w Odnodze” - BZP nr 353018-2011 z dnia 26.10.2011r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AKS-BUD Przedsiębiorstwo Drogowe inż. Kamil Sarosiek, 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 205 za cenę brutto 602 648,02zł.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
Otrzymuje:
 
1.              oferenci wg rozdzielnika
2.              a/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik do powiadomienia
nrIG.271.5.2011
 z dnia 05.12.2011r.
 
 
 
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,,Budowę nowej kwatery składowiska odpadów w Odnodze”
 
 
 
Lp.
Oferent
Cena ofertowa brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
Hydrogeotechnika Sp. o.o.
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262 A
1 148 071,79
52,49
52,49
2.
Przedsiębiorstwo ,,EKOLOBUD” S.A.
16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 9
966 280,25
62,37
62,37
3.
Zakład Usługowo – Handlowy
TOMBET Tomasz Gwóźdź
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/403
925 534,37
65,11
65,11
4.
USŁUGI TRANSPORTOWE, BUDOWA DRÓG, ROBOTY ZIEMNE
Zdzisław Czarnecki
15-611 Białystok, ul. Słowackiego 17
897 900,00
67,12
67,12
5.
PHU MARS Elżbieta Szymczukiewicz
15-139 Białystok, ul. Pusta 4
801 473,72
75,19
75,19
6.
AKS-BUD Przedsiębiorstwo Drogowe
inż. Kamil Sarosiek
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 205
602 648,02
100,00
100,00
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-12-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-12-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-12-07