Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2011-03-22 dotyczący ,,Remont ulicy Wąskiej w Michałowie” BZP nr 33568-2011

Data wydania 2011-03-22
w sprawie ,,Remont ulicy Wąskiej w Michałowie” BZP nr 33568-2011
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
IG.271.1.2011                                                                            Michałowo, dnia 22.03.2011r.
 
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
            W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Remont ulicy Wąskiej w Michałowie” BZP nr 33568-2011 z dnia 02.03.2011r.,Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo za cenę brutto 171 993,79 zł.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
Otrzymuje:
 
1.              firmy wg rozdzielnika
2.              a/a
 
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik do powiadomienia
nrIG.271.1.2011
 z dnia 22.03.2011r.
 
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,,Remont ulicy Wąskiej w Michałowie”
Lp.
Oferent
Cena ofertowa brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
BBGM Kamila Gryko
ul. Pietrasze 43 B, 15-131 Białystok
 190 650,00 zł
90,21
90,21
2.
Usługi Transportowe i Drogowe
Roman Kalinowski
ul. Kacza 7, 17-200 Hajnówka
199 006,08 zł
86,43
86,43
3.
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,Maksbud”   Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski
275 127,20 zł
62,51
62,51
4.
PH-U ,,UKASZ” Łukasz Grygiencz
Karakule, ul. Bagnowska 4, 16-030 Supraśl
217 604,22 zł
79,04
79,04
5.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok
210 574,41 zł
81,68
81,68
6.
Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych ,,Wygoda” Sp. z o.o. ul. Chmielna 92A,
17-100 Bielsk Podlaski
244 464,45 zł
70,36
70,36
7.
B.J.,,BUD” s.c. Barbara Gierejkiewicz – Bonifatiuk i Jerzy Gierejkiewicz
Roboty Drogowe Budowlane i Instalacyjne
ul. Zaściańska 119, 15-546 Białystok
199 428,97 zł
86,24
86,24
8.
ZUP PBH-U Sp. z o.o.
ul. Palmowa 56, 15-795 Białystok
230 353,37 zł
74,67
74,67
9.
Zakład Instalacyjno – Budowlany
Henryk Jabłoński
ul. Nowogródzka 2c/9, 15-499 Białystok
224 128,55 zł
76,74
76,74
10.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie
ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo
171 993,79 zł
100,00
100,00
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-24