Informacja "O OGŁOSZENIU WYNIKÓW KONKURSU OFERT " z dnia 2011-03-14 dotyczący REALIZACJi ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA NA TERENIE GMINY MICHAŁOWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU

Data wydania 2011-03-14
w sprawie REALIZACJi ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA NA TERENIE GMINY MICHAŁOWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU
Tytuł O OGŁOSZENIU WYNIKÓW KONKURSU OFERT
INFORMACJA O OGŁOSZENIU WYNIKÓW KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA NA TERENIE GMINY MICHAŁOWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU
 
 
Burmistrz Michałowa Zarządzeniem Nr 17/11 z dnia 14.02.2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2011 r. Wpłynęły dwie oferty:
1)      Klubu Sportowego Michałowo
ul. Białostocka 19
16 – 050 Michałowo
2)      Klubu Sportowego ,,Pieńki”
Kopce 62
16 – 050 Michałowo
Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Michałowa Zarządzeniem Nr 19/11  z dnia 18 lutego 2011 r. na posiedzeniu w dniu 08.03.2011 r. rozpatrzyła oferty.
            Oferta Klubu Sportowego Michałowo bardziej odpowiada założeniom konkursu dotyczącego masowej kultury fizycznej i sportu w 2011 r. na terenie gminy Michałowo. Umożliwia wzięcie udziału w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej dziewcząt, chłopców. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w sekcji karate, piłce siatkowej oraz organizowaniu ogólnodostępnych imprez sportowych typu ,,Turniej drużyn podwórkowych” itp.
            Oferta Klubu Sportowego ,,Pieńki” zawęża się tylko do jeździectwa i docelowo obejmuje70 osób.
            Kierując się hasłem konkursu i ofertami poszczególnych Klubów, komisja Konkursowa przedstawiła Burmistrzowi Michałowa propozycję przekazania środków finansowych w kwocie 150 000 zł dla Klubu Sportowego Michałowo, ul. Białostocka 19, 16 – 050 Michałowo. Powyższą propozycję Burmistrz zaakceptował.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-17