Data wydania 2010-12-17
w sprawie ,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
Michałowo, 17.12.2010r.
 
 
IG.341-09/10
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn ,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo”, opublikowanym w BZP nr 346679-2010 z dnia 03.12.2010r.,Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Michałowie, ul. Białostocka 26, 16-050 Michałowo za cenę brutto 263373,58 zł.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy PZP.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
 
Otrzymuje:
 
  1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Oddział w Michałowie
            ul. Białostocka 26
           16-050 Michałowo
  1. a/a
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-20