Informacja "WYNIK POSTĘPOWANIA" z dnia 2010-12-06 dotyczący przetargu na ,,Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”

Data wydania 2010-12-06
w sprawie przetargu na ,,Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”
Tytuł WYNIK POSTĘPOWANIA
 
Michałowo, 06.12.2010r.
 
 
IG.341-07/10
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
          W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”, opublikowanym w BZP nr 268655-2010 z dnia 29.09.2010r.,Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiło na:
Zadanie A: ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Michałowo” firmaSpółdzielnia Pracy ,,Elektra” ul. Wąska 8, 81-659 Gdynia –Witomino za cenę brutto 1 222 264,99 zł
Zadanie B: ,,Wykonanie sieci wodociągowej do miejscowości Barszczewo, Ciwoniuki, kolonia Topolany oraz modernizacja ujęć wody w miejscowościach Sokole i Szymki” konsorcjum firm Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski, ul. Graniczna 31,  18-100 Łapy (lider) oraz PPH ,,Meliorex” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 12, 16-420 Raczki za cenę brutto 991 951,62 zł.
 
Złożone oferty uznane za najkorzystniejsze, uzyskały spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych, wyklucza się z udziału w postępowaniu i odrzuca się ofertę: PPUH ,,MARK” Antoni Marek Kulesza, ul. Czeska 22, 15-625 Białystok. Oferent mimo wezwania nie zgodził się na przedłużenie terminu związania z ofertą.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
 
Otrzymuje:
 
  1. firmy wg rozdzielnika
  2. a/a
 
 
 
Rozdzielnik do powiadomienia
nr IG. 341-07/10 z dnia 06.12.2010r.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,, Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo
Lp.
Oferent
Cena ofertowa brutto w zł
Liczba punktów  uzyskanych            w kryterium cena
Zadanie A:
Zadanie B:
Zadanie A:
Zadanie B:
1.
STRABAG Sp. z o.o.
ul.Parzaniewska 10,
05-800 Pruszków
Nie dotyczy
4 221 309,98
Nie dotyczy
23,50
2.
PPUH ,,MARK” Antoni Marek Kulesza
ul. Czeska 22, 15-625 Białystok
Nie dotyczy
1 803 129,81
Nie dotyczy
Wykonawca wykluczony.
Oferta odrzucona.
 
3.
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach
ul. Żwirki i Wigury 13 A
17-300 Siemiatycze
Nie dotyczy
1 306 620,00
Nie dotyczy
75,92
4.
Spółdzielnia Pracy ,,Elektra”
ul. Wąska 8
81-659 Gdynia -Witomino
1 222 264,99
Nie dotyczy
100,00
Nie dotyczy
5.
PPU ,,DALBA” Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 11/1
15-620 Białystok
1 482 447,10
2 152 482,73
82,45
46,08
6.
Konsorcjum firm:
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski
ul. Graniczna 31, 18-100 Łapy (lider)
PPH ,,Meliorex” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12, 16-420 Raczki
Nie dotyczy
991 951,62
Nie dotyczy
100,00
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-07