Data wydania 2010-11-08
w sprawie przetargu nieograniczonego pn. ,,Wykonanie remontu nawierzchni dróg do wsi Barszczewo, Potoka –Hieronimowo” , IG.341-06/10
Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Michałowo, 05.11.2010r.
IG.341-06/10
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Wykonanie remontu nawierzchni dróg do wsi Barszczewo, Potoka –Hieronimowo” zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 6, Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
Uzasadnienie faktyczne :
Brak stosownego uzgodnienia ze strony Powiatu Białostockiego.
 
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko  
 
Otrzymuje:
  1. ,,BUDOMOST” Sp. z o.o.
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok
  1. a/a
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-11-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-11-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-11-10