Data wydania 2010-10-21
w sprawie Przetarg nieograniczony na: Skatepark Michałowo. Sygnatura akt: IG.341-8/10
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
Michałowo, 21.10.2010r.
                                                                                               
 
IG.341-08/10
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn ,,Skatepark Michałowo” opublikowanym w BZP nr 268689-2010 z dnia 29.09.2010r.,Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Techramps Piotr Nowak ul. Organika 2, 31-990 Kraków za cenę brutto 149798,92 zł.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa o numerze 01/10/10 z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 22.10.2010r. na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy PZP.
 
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
 
Otrzymuje:
 
  1. Techramps Piotr Nowak
           ul. Organiki 2
           31-990 Kraków
  1. a/a


Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Tytuł operacji: „Skatepark Michałowo”
Nr Umowy: 00032-6930-UM1030029/10 z dnia 15 września 2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-10-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-10-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-10-23