Informacja "Powiadomienie o wyniku postępowania" z dnia 2010-09-08 dotyczący przetarg na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1461 b Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez miejscowość Nowosady” BZP nr 216623-2010 z dnia 11.08.2010r IG.341-05/10

Data wydania 2010-09-08
w sprawie przetarg na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1461 b Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez miejscowość Nowosady” BZP nr 216623-2010 z dnia 11.08.2010r IG.341-05/10
Tytuł Powiadomienie o wyniku postępowania
 
 
 
 
Michałowo, 08.09.2010r.
 
 
IG.341-05/10
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
    W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1461 b Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez miejscowość Nowosady” BZP nr 216623-2010 z dnia 11.08.2010r.,Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,Maksbud” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski za cenę brutto 694 876,97 zł.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
 
Otrzymuje:
 
  1. firmy wg rozdzielnika
  2. a/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik do powiadomienia
nr IG. 341-05/10
 z dnia 08.09.2010r.
 
 
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1461 b Szymki – Nowosady – Zaleszany
– przejście przez miejscowość Nowosady”
Lp.
Oferent
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Białymstoku
z/s w Hryniewiczach
Skr. Poczt. 30
15-213 Białystok
1 231 715,82 zł
56,42
56,42
2.
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,Maksbud” Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 183,
17-100 Bielsk Podlaski
694 876,97 zł
100
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-08