Data wydania 2010-07-22
w sprawie przetarg na ,,Dostawę, montaż nowych mebli biurowych oraz usługę polegających na przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie” BZP nr186017 -2010 z dnia 13.07.2010r.
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Michałowo, 22.07.2010r.
 
 
IG.341-04/10
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
    W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Dostawę, montaż nowych mebli biurowych oraz usługę polegających na przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie BZP nr186017 -2010 z dnia 13.07.2010r.,Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ASTON s.c. Grażyna Lewandowska i Bogusław Lewandowski, ul. Waszyngtona 25,           15-304 Białystok za cenę brutto 119 021,98 zł.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
 
Rozdzielnik do powiadomienia
nr IG. 341-04/10
 z dnia 22.07.2010r.
 
 
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,,Dostawę, montaż nowych mebli biurowych oraz usługę polegających na przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie”
Lp.
Oferent
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
ASTON s.c.
Grażyna Lewandowska i Bogusław Lewandowski
ul. Waszyngtona 25, 15-304 Białystok
119 021,98
100
100
2.
MB-Styl
Katarzyna Maliszewska – Grzybowska
Grzegorz Malinowski
ul. Studzienna 19, 15-771 Białystok
125 470,75 zł
94,86
94,86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-07-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-07-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-07-23