Data wydania 2010-04-14
w sprawie przetarg na ,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5 800 330 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Michałowo, 14.04.2010r.
 
 
IG.341-01/10
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5 800 330 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo”, opublikowanego w BZP nr 64338-2010 z dnia 09.03.2010r., (zmiana w BZP nr 56583-2010 z dnia 15.03.2010r.), Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawił: Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka 2,            81-303 Gdynia za cenę brutto 687 301,91zł.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
 
 
 
Otrzymuje:
 
  1. firmy wg rozdzielnika
  2. a/a
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-14