Data wydania 2010-03-11
w sprawie sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w obrębie wsi Juszkowy Gród oznaczonej geodezyjnie numerem: 109/3, 109/5, 109/6 i 109/7 o łącznej pow. 0,3026ha ha.
Tytuł Wynik przetargu nieograniczonego
I N F O R M A C J A
 
 
            O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w obrębie wsi Juszkowy Gród  oznaczonej geodezyjnie numerem: 109/3, 109/5, 109/6 i 109/7 o łącznej pow. 0,3026ha ha.
            Przetarg przeprowadzona w dniu 11 marca 2010 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1 przez komisję w składzie:
 
  1. Anna Hanasiuk                        - przewodnicząca komisji
  2. Marcin Stalbowski                  - członek komisji
  3. Maria Kuźma                          - członek komisji
 
Do przetargu przystąpił Jan Sołowiej  i został ustalony na nabywcę w/w nieruchomości.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 33 400 zł; (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych).
 
 
 
 
 
                                                                                                          Przewodnicząca komisji
 
                                                                                                              Anna Hanasiuk  
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-15