Data wydania 2009-12-16
w sprawie przetarg na ,,Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Nowa Wola”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Michałowo, 16.12.2009r.
 
 
IG.341-14/09
 
 
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Nowa Wola” ogłoszonego na portalu UZP Nr 206431-2009 z dnia 12.11.2009r. Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.P.-U. ,,DOMED” Sp. z o.o. za cenę netto 72 000 zł (plus podatek VAT 22% 15 840 zł) = wartość brutto 87 840 zł wraz z gwarancją na okres 36 miesięcy.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z poz. zm.), zamawiający informuje o odrzuceniu oferty: Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok.Oferent mimo wezwania nie załączył opinii dotyczących funkcjonowania oczyszczalni wydanych przez ich administratora, wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
Burmistrz
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
 
 
Otrzymuje:
 
  1. Przedsiębiorstwo Projektowania
      i Realizacji Inwestycji Komunalnych
            ,,INKOM” Sp. z o.o.
            ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok   
2.       Biuro Projektowo – Badawcze ,,PROEKO” s.c.
       ul. Upalna 2/2, 15-668 Białystok
3.       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ,,DOMED” Sp. z o.o.
      ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław
  1. a/a
 
 
 
Załącznik do powiadomienia IG. 341-16/09
z dnia 16.12.2009r.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,,Wykonanie dokumentacji technicznej
na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Nowa Wola”
 
 
 
Lp.
Oferent
Kwota brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
Przedsiębiorstwo Projektowania         i Realizacji Inwestycji Komunalnych
,,INKOM” Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 12,
15-014 Białystok   
155 916 zł
Oferta odrzucona
2.
Biuro Projektowo – Badawcze ,,PROEKO” s.c.
ul. Upalna 2/2, 15-668 Białystok
111 020 zł
79,12
79,12
3.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ,,DOMED” Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław
87 840 zł
100
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-16