Data wydania 2009-12-15
w sprawie przetarg na ,,Wykonanie koncepcji i projektów architektonicznych zagospodarowania terenów zielonych w Michałowie”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Michałowo, 15.12.2009r.
 
 
IG.341-17/09
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Wykonanie koncepcji i projektów architektonicznych zagospodarowania terenów zielonych w Michałowie” ogłoszonego na portalu UZP Nr 215655-2009 z dnia 20.11.2009r. Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PROOGRÓD Olaf Gawryluk, ul. Wyszyńskiego 14, 17-100 Bielsk Podlaski  za cenę netto 42 000 zł (plus podatek VAT 22% 9 240 zł) = wartość brutto 51 240 zł wraz z gwarancją na okres 6 miesięcy.
Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z poz. zm.), zamawiający informuje o odrzuceniu oferty konsorcjum:Strzelecki Biuro Architektoniczne, Maciejko Biuro Architektoniczne, ul. Słowiańskiej 25/15, 50-234 Wrocław.Oferent załączył wykaz wykonanych prac projektowych, w którym brak jest wykonanych prac odpowiadającym zakresem przedmiotu zamówienia, wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
Burmistrz
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
Otrzymuje:
 
  1. firmy wg rozdzielnika
  2. a/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik do powiadomienia IG. 341-17/09
z dnia 15.12.2009r.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,, Wykonanie koncepcji i projektów architektonicznych zagospodarowania terenów zielonych w Michałowie”
Lp.
Oferent
Kwota brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
PALMETT – MARKOWE OGRODY S.C. Marek Stefański, Bartłomiej Gasprski
ul. Arbuzowa 14/26, 02-747 Warszawa
97 478,00 zł
52,57
52,57
2.
PP-U. „ABRYS” R.Łopusiewicz
ul. Gwarecka 27, 41-717 Ruda Śląska
63 440,00 zł
80,77
80,77
3.
„DF-STUDIO PROJEKTOWE” s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski,
 15-565 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
97 600,00 zł
52,50
52,50
4.
BD PROJEKT mgr inż. Piotr Doniec
ul. Hawajska 15 m 44, 02-776 Warszawa
187  880,00 zł
27,27
27,27
5.
GRIMA PROJEKT Mariusz Naumienko
ul. Daniłowskiego 16/4, 01-833 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Ciołka 16 lok. 229, 01-443 Warszawa
85 400,00 zł
60,00
60,00
6.
PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ s.c. Agnieszka Duc Mariusz Pasek
ul. Rolna 3, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska
90 280,00 zł
56,76
56,76
7.
 
 
STRZELECKI BIURO ARCHITEKTONICZNE MACIEJKO BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Słowiańskiej 25/15, 50-234 Wrocław
 
 
120 780,00 zł
 
Oferta odrzucona.
8.
Bronisz Land Design
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówek
89 060,00 zł
57,53
57,53
9.
CGSM Sp. z o.o., Siedlce 25
48-385 Otmuchów
183 000, 00 zł
28,00
28,00
10.
ARAMIX BIURO PROJEKTOWE
 mgr inż. arch. krajobrazu Iwona Kublik
ul. Grunwaldzka 3/50,
08-300 Sokołów Podlaski
179 340,00 zł
28,57
28,57
11.
ATALIER ZETTA,  Zenon Zabagło
ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok
189 100,00 zł
27,10
27,10
12.
PRO OGRÓD, Olaf Gawryluk
ul. Wyszyńskiego 14, 17-100 Bielsk Podlaski
51 240,00 zł
100,00
100,00
13.
ABG ARCHITEKCI
ul. K. Stefana Wyszyńskiego 2/1 lok. 306
15-888 Białystok
78 568,00 zł
65,22
65,22
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-16