Data wydania 2009-12-15
w sprawie przetarg na ,,Opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 686 – ul. Białostocka w Michałowie”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Michałowo, 15.12.2009r.
 
 
IG.341-16/09
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 686 – ul. Białostocka w Michałowie” ogłoszonego na portalu UZP Nr 211241-2009 z dnia 17.11.2009r. Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma DROTECH Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok za cenę netto 162 000 zł (plus podatek VAT 22% 35 640 zł) = wartość brutto 197 640 zł wraz z gwarancją na okres 36 miesięcy.
Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655) w związku z faktem iż dwie oferty opiewały na takie same kwoty, Zamawiający wezwał do złożenia ofert dodatkowych. W dniu 11.12.2009r. ofertę dodatkową złożyła firma DROTECH Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok.
Złożona oferta dodatkowa uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 od dnia otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
Burmistrz
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
Otrzymuje:
 
  1. Drogowskaz s.c.
      ul. Elewatorska 13/22
            15-620 Białystok
  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
            ,,Kombudex” Sp. z o.o.
            08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97
  1. ARAMIX Biuro Projektowe
            ul. Grunwaldzka 3/50
            08-300 Sokołów Podlaski
  1. Drotech Sp. z o.o.
            ul. K. Ciołkowskiego 90
            15-516 Białystok
  1. a/a
 
 
 
Załącznik do powiadomienia IG. 341-16/09
z dnia 15.12.2009r.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:
,,Opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 686 – ul. Białostocka w Michałowie”
 
 
 
Lp.
Oferent
Kwota brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja
1.
Drogowskaz s.c.
ul. Elewatorska 13/22
15-620 Białystok
 
203 130zł
97,41
97,41
2.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
,,Kombudex” Sp. z o.o.
 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97
 
328 790zł
60,18
60,18
3.
ARAMIX Biuro Projektowe
ul. Grunwaldzka 3/50
08-300 Sokołów Podlaski
 
198 860zł
99,50
99,50
4.
Drotech Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 90
15-516 Białystok
 
197 860zł
100
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-16