Informacja "Wynik przetargu" z dnia 2009-11-18 dotyczący na wykonanie projektów technicznych na ,,Turystyczne Centrum Sportu i Rehabilitacji w Michałowie”

Data wydania 2009-11-18
w sprawie na wykonanie projektów technicznych na ,,Turystyczne Centrum Sportu i Rehabilitacji w Michałowie”
Tytuł Wynik przetargu
 
 
 
 
IG.341-12/09
 
Michałowo, 18.11.2009r.
 
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
W związku z przetargiem nieograniczonym na wykonanie projektów technicznych na,,Turystyczne Centrum Sportu i Rehabilitacji w Michałowie”- ogłoszonegona portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 359280-2009 z dnia 14.10.2009r., Burmistrz Michałowa informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6  ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający nie uzyskał prawa własności do nieruchomości, której dotyczyło prowadzone postępowanie przetargowe.
Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
/-/ Marek Nazarko
Burmistrz Michałowa
 
 
 
Otrzymuje:
1. oferenci według rozdzielnika
2. a/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-18