Data wydania 2009-10-16
w sprawie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+300,00)”- ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 161745-2009 z dnia 22.09.2009r
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
IG.341-11/09
 
Michałowo, 16.10.2009r.
 
 
 
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 
W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+300,00)”- ogłoszonegona portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 161745-2009 z dnia 22.09.2009r., Burmistrz Michałowa informuje, że nie złożono żadnej oferty.
W związku z powyższym na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg zostaje unieważniony.
 
 
 
/-/ Marek Nazarko
Burmistrz Michałowa
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-20