Data wydania 2009-04-23
w sprawie przetarg nieograniczony na wykonanie budowy sieci wodociągowej do wsi Zaleszany IG.341-02/09
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
IG.341-02/09
 
Michałowo, 23.04.2009r.
 
 
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy sieci wodociągowej do wsi Zaleszany, ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 59516-2009 z dnia 12.03.2009r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zakład Usługowy BHD Stanisław Wróblewski, 18-300 Zambrów, ul. Targowa 15 z ceną ofertową 202 115,89 zł netto (plus podatek VAT 22% w wysokości 44 465,50zł) = 246 581,39zł brutto oraz z gwarancją na okres 60 miesięcy. Oferent uzyskał maksymalną ilość punktów w kryterium cena oraz gwarancja.
Oferta złożona przez Zakład Usługowy Instalatorstwo Sanitarne Mirosław Smolski, 18-100 Łapy, ul. Graniczna 31, na podstawie art. 89 pkt 1 i 2 Prawo zamówień publicznych została odrzucona. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty nie odpowiada przedmiarowi robót załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp o.o., 17-100 Bielsk Podlaski,  ul. Ogrodowa 13 A/14, na podstawie art. 89 pkt. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych została odrzucona. Oferent wycofał wadium rezygnując z dalszego uczestnictwa w przetargu.
Uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
                                                                                                        Burmistrz
                                                                                                  /-/ Marek Nazarko
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Zakład Usługowy Instalatorstwo Sanitarne
      Mirosław Smolski,
      18-100 Łapy, ul. Graniczna 31
2.      Zakład Usługowy BHD 
      Stanisław Wróblewski,
      18-300 Zambrów, ul. Targowa 15
3.      Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe WODMEL Sp o.o.,
      18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Zambrowska 8
4.      Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. o.o.,
      17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 13 A/14
5.   a/a

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-29