Data wydania 2009-03-31
w sprawie wynik przetargu
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
INFORMACJA
 
            o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Michałowo.
 
­Przetarg przeprowadzono w dniu 31 marca 2009r w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul.Wąska 1 przez komisję w składzie:
 
 1. Elżbieta Rosińska                  - przewodnicząca komisji
 2. Roman Kalinowski                - członek
 3. Maria Kuźma                         - członek
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  w  obrębie wsi oznaczonych numerem geodezyjnym:
 
-  Potoka:
 1. 62/3 pow. 0,1600ha; Nr kw. BI1B/00062413/8, cena wywoławcza: 9 500 zł (netto);
 2. 70/1pow. 0,2500ha; Nr kw. BI1B/00062413/8; cena wywoławcza: 17 100 zł (netto);
 3. 81/1 pow. 0,3500ha, Nr kw BI1B/00062413/8; cena wywoławcza: 19 900 zł (netto);
 4. 230/2 o pow. 0,3000ha; Nr Kw 62.414; cena wywoławcza: 8 800 zł (brutto);
 
- Leonowicze:
 1. 111 pow. 0,2000 ha; NrKw.BI1B/00103825/9; cena wywoławcza: 4 500 zł (brutto);
 2. 113/1pow.0,1500ha; Nrkw. BI1B/00103825/9; cena wywoławcza: 4.000 zł(brutto);
 3. 187/2 pow. 0,070ha; Nrkw. BI1B/00103825/9, cena wywoławcza: 1 600 zł (brutto);
         
- Bachury:
 1. 157/3 pow. 0,0400ha; Nr Kw 78 832, cena wywoławcza: 5 700 zł (netto);
 2. 209/7 pow. 0,2000ha; Nr kw 78 832, cena wywoławcza: 2 800 zł (brutto);
 3. 210/5 pow. 0,2000ha, Nr kw 78 832, cena wywoławcza: 2 800 zł (brutto);
 
- Nowa Wola:
 1. 616 pow. 0,6000ha, NrKw BI1B/00063198/1, cena wywoławcza; 8 100 zł (brutto);
 2. 391 pow. 0,0800ha, Nrkw BI1B/00063198/1, cena wywoławcza: 8 900 zł( netto);
 
-Topolany:
 1. 774 pow. 0,2100ha, Nrkw BI1B/00082294/3, cena wywoławcza: 18 000zł (netto);
 
- Bieńdziuga:
 1. 534 pow. 0,0300ha, NrKw BI1B/00063439/3, cena wywoławcza:3 800zł (netto);
 2. 669 pow. 0,5000ha, NrKwBI1B/00063439/3, cena wywoławcza: 5 100zł (brutt);
 3. 699 pow. 1,2100ha,NrKw BI1B/00063439/3, cena wywoławcza: 15 000zł(brutto)
 
- Kuchmy:
 1. 146/1 pow. 0,1862ha, NrKwBI1B/00103815/6, cena wywoławcza: 2 800zł(brutto);
 
- Tajnica Górna:
 1. 581/1 pow. 0,0500ha, NrKw  60 762, cena wywoławcza; 3 600zł ( netto);
 
-Juszkowy Gród;
1. 105/5 pow. 0,5577ha, Nrkw 82 292, cena wywoławcza: 6 700zł (brutto);
Do przetargu przystąpili:
 
 1. Ireneusz Bancerewcz                Leonowicze: dz. 111, 113/1, 187/2;
                                                        Bachury: 157/3, 209/7 i 210/5;
                                                       
 1. Ireneusz Magnuszewski            Bachury:   dz. 157/3;
 2. Bartłomiej Sawulski                  Bachury: dz. 157/3 i 210/5;
                                                         Bieńdziuga: dz. 534;
                                                                                         
 1. Wanda Bliźniuk                        Bachury: 209/7 i 210/5;
 2. Eugeniusz Jaroszuk                  Topolany; dz. 774;                 
 3. Paweł Puciłowski                     Bieńdziuga: dz. 669;
 4. Andrzej Ciereszko                    Bieńdziuga; dz. 669;
 5. Waldemar Waśko                     Juszkowy Gród: dz. 105/5;
 6. Mirosław Smółko                     Bieńdziuga; dz. 534
                             
 
Na nabywców nieruchomości ustalono:
 
 1. Ireneusz Bancerwicz  zam. Leonowicze – dz. 111 we wsi Leonowicze; najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 4 600 zł;
 2. Ireneusz Bancerewcz zam. Leonowicze – 113/1 we wsi Leonowicze, najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 3 600 zł;
 3. Ireneusz Bancerewcz zam. Leonowicze – 187/2 we wsi Leonowicze, najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 1 700 zł;
 4. Ireneusz Magnuszewski zam. Białystok – 157/3 we wsi Bachury, najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 10 000 zł plus podatek VAT 22%;
 5. Bartłomiej Sawulski zam. Wasilków - 209/7 we wsi Bachury , najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 4 000 zł;
 6. Ireneusz Bancerewcz zam. Leonowicze – 210/5 we wsi Bachury, najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 3 000 zł;
 7. Eugeniusz Jaroszuk zam. Białystok - 774 we wsi Topolany, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 18 100 zł plus podatek VAT 22%;
 8. Bartłomiej Sawulski zam. Wasilków – 534 we wsi Bieńdziuga , najwyższa cenaosiągnięta w przetargu: 7 000 zl plus podatek VAT 22%;
 9. Andrzej Ciereszko zam. Białystok – 669 we wsi Bieńdziuga; najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 8 000 zł;
 10. Waldemar Waśko zam. Michalowo – 105/5 we wsi Juszkowy gród, najwyższa cena osiągnięta w przetargu; 6 800 zł;
 
IV.             Przetarg zakończony wynikiem negatywnym:
a)       Obręb Potoka: -   nikt nie wniósł wadium;
b)       Obręb Nowa Wola : – nikt nie wniósł wadium;
c)       Obręb Bieńdziuga : dz. 699 – nikt nie wniósł wadium;
d)      Obręb Kuchmy:      nie spełnione kryteria przetargu;
e)       Tajnica Górna; - nikt nie wniósł wadium                       
 
 
                                                                                                           Przewodnicząca komisji
 
                                                                                                                Elżbieta Rosińska

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-08