INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY POSTANAWIA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA na: Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie

ZS M-wo.26.03.2022                                                          Michałowo, dnia  29.08.2022r.

 

 

 

 

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne na: Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY

POSTANAWIA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
w wysokości: 

-  490620,00 zł zł brutto

W myśl art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z sesji otwarcia ofert.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

      /-/ mgr Małgorzata Gwaj - Szastaj

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gwaj - Szastaj

Data wytworzenia: 2022-08-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2022-08-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2022-08-29