OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przeprowadzenie warsztatów i zajęć dodatkowych w projekcie pn. Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola

Ogłoszenie nr 540203037-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

 

Michałowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 597508-N-2020

 Data: 14.10.2020r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Krajowy numer identyfikacyjny 20005708600000, ul. ul. Białostocka  19, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 718 90 19, e-mail gok@gokmichalowo.pl, faks 0-85 718 90 19.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/GOK/przetargi_GOK/

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5

W ogłoszeniu jest: Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5. Warsztaty teatralne Kryteria oceny ofert: cena- 80,00 realizacja przez osobę z niepełnosprawnością 0,00

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 5 Nazwa: Warsztaty teatralne Kryteria oceny ofert: cena - 80,00 realizacja przez osobę z niepełnosprawnością - 20,00

 

                 Dyrektor                                                                                                                                            Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

/-/Paweł Oziabło

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Cecylia Bobel

Data wytworzenia: 2020-10-16

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-10-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-10-16