NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
 
Burmistrz Michałowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,  który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
 
I. WYMAGANIA
 
1)      osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe)
2)      co najmniej średnie wykształcenie
3)      znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS
4)      praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
5)      komunikatywność i umiejętności interpersonalne- uprzejmość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania wśród osób z którymi będą przeprowadzane wywiady
6)      obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy
7)      zamieszkiwanie, praca , nauka na terenie gminy Michałowo
8) dyspozycyjność – praca trwa ponad 3 miesiące
 
Obowiązki kandydata na  rachmistrza spisowego:
• kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego;
• tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.
Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
 
II. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 grudnia do 20 grudnia 2010 r.
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1)      Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: -imienia i nazwiska -adresu zamieszkania -telefon, adres –email -data urodzenia -miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy -w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty -w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2)      dokument poświadczający wykształcenie,
3)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym
      przestępstwa skarbowe),
5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
Urząd Miejski w Michałowie
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.”
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą nie kompletne nie będą rozpatrywane.
 
GMINNY KOMISARZ SPISOWY
Marek Nazarko
    BURMISTRZ MICHAŁOWA
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Stpiczyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-06