NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
 
Burmistrz Michałowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,  który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
 
I. WYMAGANIA
 
1)      osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe)
2)      co najmniej średnie wykształcenie
3)      znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS
4)      praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
5)      komunikatywność i umiejętności interpersonalne- uprzejmość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania wśród osób z którymi będą przeprowadzane wywiady
6)      obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy
7)      zamieszkiwanie, praca , nauka na terenie gminy Michałowo
8) dyspozycyjność – praca trwa ponad 3 miesiące
 
Obowiązki kandydata na  rachmistrza spisowego:
• kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego;
• tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.
Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
 
II. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 grudnia do 20 grudnia 2010 r.
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1)      Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: -imienia i nazwiska -adresu zamieszkania -telefon, adres –email -data urodzenia -miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy -w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty -w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2)      dokument poświadczający wykształcenie,
3)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym
      przestępstwa skarbowe),
5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
Urząd Miejski w Michałowie
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.”
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą nie kompletne nie będą rozpatrywane.
 
GMINNY KOMISARZ SPISOWY
Marek Nazarko
    BURMISTRZ MICHAŁOWA
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Stpiczyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-06