Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie

Porządek XLIII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie gminy;
  2. uchwalenia Statutu Gminy Michałowo.

6. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie za II-gie półrocze 2017 r. oraz za I-wsze półrocze 2018 r.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie           

                                                                                                     Maria Bożena Ancipiuk

 

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-10-11

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-10-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-10-11