Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania a „Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”,

ZS.M-owo.26.01.2020

Michałowo, dnia 07.12.2020r.Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 612197-N-2020 z dnia 18.11.2020r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia.


Uzasadnienie faktyczne

Dnia 03.12.2020 roku o godzinie 9:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty. Zamawiający przeznaczył kwotę 990.000 zł brutto, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 1 358 272,80 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół

/-/ Małgorzata Gwaj-Szastaj


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gwaj-Szastaj

Data wytworzenia: 2020-12-07

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-07