Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na "Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 767163-N-2020 z dnia 15.12.2020r.

   Michałowo, dnia 28.12.2020r.

ZS.M-owo.26.02.2020                                                              

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 767163-N-2020 z dnia 15.12.2020r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia.  

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 22.12.2020 roku o godzinie 9:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęły trzy oferty. Zamawiający przeznaczył kwotę 422 000,00 zł brutto, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 429 624,00 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół

/-/ Małgorzata Gwaj-Szastaj

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gwaj-Szastaj

Data wytworzenia: 2020-12-28

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-28