Zarządzenie Nr 307/2017 Burmistrza Michałowa z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Michałowo

Data wydania 2017-10-26
Tytuł Zarządzenie Nr 307/2017 Burmistrza Michałowa z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Michałowo

Or.0050.307.2017.JC

Zarządzenie Nr 307/2017

Burmistrza Michałowa

z dnia 26 października 2017 roku

 

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Michałowo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r. . (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, zarządzam co następuje:

§1

Ustala się stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących własnością Gminy Michałowo:

I. W Szkole Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie

 1. sala lekcyjna w celach komercyjnych – 30 zł brutto za godzinę;
 2. sale lekcyjne na noclegi w czasie kolonii, obozów itp. w grupach zorganizowanych do 50 osób – 5 zł brutto od osoby, za każdą osobę więcej 4zł brutto;
 3. sala gimnastyczna wraz z szatnią – 30 zł brutto za godzinę dla grupy do ośmiu osób, powyżej ośmiu osób 35 zł brutto za godzinę; za korzystanie z natrysków – 5 zł brutto od osoby *);
 4. sala gimnastyczna wraz z szatnią w celu realizacji zadań stowarzyszeń na rzecz dzieci z terenu gminu Michałowo – 10 zł brutto za godzinę;
 5. stołówka – 50 zł brutto za godz.
 6. sala gimnastyczna mała (harcówka) – 30 zł brutto za godzinę;
 7. boisko z szatniami – 70 zł brutto za pierwszą godzinę, 50 zł brutto za każdą następną;
 8. boisko z szatniami i natryskami – 130 zł brutto za pierwszą godzinę, 50 zł brutto za każdą następną;
 9. stadion z szatniami – 80 zł brutto za pierwszą godzinę, 50 zł brutto za każdą następną;
 10. stadion z szatniami i natryskami – 160 zł brutto za pierwszą godzinę, 50 zł brutto za każdą następną.

*) sekcje sportowe MOSiR, kluby sportowe z terenu gminy oraz gminne jednostki organizacyjne z wymienionych opłat są zwolnione.

 

II. W Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie:

 1. Budynek GOK w Michałowie:

a) pokaz, spotkanie, prezentacja, itp.

– sala widowiskowa [do 120 os.]      – 100 zł/h, 600 zł/dobę

– sala konferencyjna (z lustrami) [do 80 os.]          – 20 zł/I-sza godz. + 10 zł każda następna

– inne (hol-bar, plastyczna) [do 20 os.]       – 20 zł/ I-sza godz. + 10 zł każda następna

b) zorganizowane zajęcia edukacyjne z grupą min. 5 osób

–  sala konferencyjna, widowiskowa, hol-bar  – bezpłatnie

 1. Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie:

a) pokaz, spotkanie, prezentacja, itp.

– sala konferencyjna [do 30 os.]       – 20 zł/ I-sza godz. + 10 zł każda następna

b) zorganizowane zajęcia edukacyjne z grupą min. 5 osób

–  sala konferencyjna [do 30 os.]      – bezpłatnie

 1. Budynek świetlicy w Bondarach, Hieronimowie, Jałówce, Nowej Woli, Juszkowym Grodzie oraz Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu:

a) pokaz, spotkanie, prezentacja, itp.

– sala/pomieszczenie świetlicowe    – 20 zł/ I-sza godz. + 10 zł każda następna

b) impreza okolicznościowa (urodziny, imieniny, chrzciny, komunia, itp.)

– sala/pomieszczenie świetlicowe    – 100 zł od imprezy

– sala + zaplecze (kuchnia, gaz)       – 120 zł od imprezy

c) zorganizowane zajęcia edukacyjne z grupą min. 5 osób

– sala                                                  – bezpłatnie

d) noclegi – 10 zł/os./doba

   4. Zestaw nagłośnienia:

–  bez obsługi                                     – 300 zł od imprezy

– z obsługą pracownika                     – 500 zł od imprezy

 1. Namioty plenerowe:

–  namiot 3x3 m zielony bez oznaczeń                    – 50 zł/dobę

– namiot 3x4,5 m niebieski z logo GOK                  – 100 zł/dobę

– stoły i ławki plenerowe                                         – 20 zł/komplet (komplet = stół + 2 ławki)

 1. Wynajem busa (do 8 osób) – 100 zł + 3 zł/km + czas postoju kierowcy 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 

 1. Usługi

            – sesja fotograficzna wydarzenia (do 2 h czas pracy, do 100 zdjęć)   – 300 zł

            – wideofilmowanie wydarzenia (do 2 godzin czas pracy)                – 300 zł

            – obróbka video (np. montaż krótkiego filmu)                                  – 200 zł

            – prace graficzne (np. zaprojektowanie plakatu, zaproszenia)              – 100 zł

            – wydruki cyfrowe, kolor                                             – 2 zł/str. A4, 5 zł/str. A3

            – poprowadzenie imprezy (tzw. konferansjer)                           – 300 zł

 1. Stawki za umieszczenie straganów podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK:

– stoisko 4x3m (12 m2) bez prądu                                            – 100 zł/impreza

– stoisko 4x3m (12 m2) bez prądu, niekomercyjne + rękodzieło – bezpłatnie

 

Wszystkie w/w stawki są kwotami brutto, w niektórych przypadkach może być doliczana do nich kaucja zwrotna.


 

 

III. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie:

Nazwa sprzętu

Roboczogodzina w zł netto *)

Motogodzina w zł netto **)

Ciągnik C 360

55,00

66,00

Ciągnik C 1002

66,00

79,00

Ciągnik z przyczepą

62,00

74,00

Ciągnik z zamiatarką

64,00

77,00

Ciągnik z kosiarką bijakową

65,00

78,00

Ciągnik Białoruś

64,00

77,00

Ciągnik Unimax lub Urwis

46,00

 

Koparko-ładowarka CAT 428D

95,00

114,00

Samochód STAR W-200

81,00

 

Równiarka DZ-122

117,00

140,00

Samochód MAN

95,00

 

Samochód dostawczyLUBLIN/ MERCEDES/ RENAULT

74,00

 

Ładowarka STALOWA WOLA Ł-34

130,00

156,00

Autobus

3,63 zł/km

 

Płyta stolikowa

40,00

 

Wykaszarka

40,00

 

Kosiarka

40,00

 

Piła spalinowa

40,00

 

Płyta wibracyjna

40,00

 

Agregat prądotwórczy

40,00

 

Roboczogodzina pracy pracownika

26,00

 

Wynajem „kreta” do udrażniania kanalizacji o średn. 201-300 mm

14,80 zł/mb plus 2 zł za kilometr dojazdu do miejsca awarii

 

Wynajem „kreta” do udrażniania kanalizacji o średn. do 200 mm

10,00 zł/mb plus 2 zł za kilometr dojazdu do miejsca awarii

 

Przyczepa luzem

22,00

 

Rozsiewacz do nawozów

27,50

 

Brona talerzowa

11,00

 

Włóka

9,00

 

Pług

20,00

 

 

*) Stawki ustalone w roboczogodzinach dotyczą usług świadczonych na rzecz klientów indywidualnych.

**) Stawki ustalone w motogodzinach dotyczą usług świadczonych na rzecz Urzędu Miejskiego w Michałowie. Stawki ustalone za wynajem sprzętu Zakład ma prawo negocjować z klientem do wysokości 20% ( w górę/ w dół )

Minimalny czas pracy sprzętu nie może być mniejszy niż 0,5 godziny. Koszt dojazdu ponosi zleceniodawca. W przypadku najmu sprzętu w dni wolne od pracy będzie stosowany narzut w wysokości 20%.

§2

Wpływy z tytułu wynajmu obiektów i urządzeń zwiększają dochody własne jednostek i zakładów budżetowych oraz gminnych instytucji kultury.

§3

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Michałowa Nr 209/13 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom zakładów, jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Michałowo.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

 

/-/Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2018-06-25

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-06-26