Zarządzenie Nr 303/21 Burmistrza Michałowa z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Data wydania 2021-04-02
Tytuł Zarządzenie Nr 303/21 Burmistrza Michałowa z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

 Or.0050.303.2021.AS

 

Zarządzenie Nr 303/21

Burmistrza Michałowa

z dnia 02 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz Zarządzenia Nr 41/2011 Burmistrza Michałowo z dnia 19 maja 2011 roku zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. inwestycyjno - geodezyjnych, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

1) Konrad Sikora – Zastępca Burmistrza Michałowa, Przewodniczący Komisji

2) Anna Stalbowska – Sekretarz, Członek Komisji

3) Elżbieta Rosińska – Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego, Członek Komisji

 

§2. Zasady i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michałowo” ustalony Zarządzeniem Nr 41/2011 Burmistrza Michałowa z 19 maja 2011 roku.

§3. Celem prac komisji jest wyłonienie kandydata na stanowisko: referent ds. inwestycyjno - geodezyjnych w Urzędzie Miejskim w Michałowie.

§4. Z chwilą zakończenia procedury naboru na wymienione stanowisko urzędnicze komisja ulega rozwiązaniu.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

      Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stalbowska

Data wytworzenia: 2021-04-07

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-07