ZARZĄDZENIE Nr 268/2020 Burmistrza Michałowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych

Data wydania 2020-12-15
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 268/2020 Burmistrza Michałowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych

 

IG.0050.268.2020.BT

ZARZĄDZENIE Nr 268/2020

Burmistrza Michałowa

z dnia 15 grudnia 2020 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) zarządza się, co następuje:

 

§1. Ustala się obowiązujące stawki czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:

 

1)     za grunty wydzierżawione pod usługi (pawilony, kioski) – 5,00 zł/m² miesięcznie;

2)     za grunty wydzierżawione pod garaże – 1,50 zł/m² rocznie;

3)     za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:

a)      obręb Michałowo :

o powierzchni do 100 m² - 0,50 zł/m² miesięcznie;

– o powierzchni od 101 m² do 300 m² - 0,25 zł/m² miesięcznie;

– o powierzchni powyżej 301 m² - 0,10 zł/m² miesięcznie;

            b)  pozostałe wsie – 0,10 zł /m² miesięcznie;

4)     za grunty pod budynkami gospodarczymi w zabudowie mieszkaniowej – 50,00 zł/miesięcznie;

5)     za grunty pod uprawy warzyw (ogródki) – 0,25 zł/m² rocznie;

6)     za grunty orne i użytki zielone – 350,00 zł/ha rocznie;

7)     pozostałe użytki rolne – 20,00 zł/ha miesięcznie:

8)     za grunty pod działalność rekreacyjną (zjeżdżalnie, strzelnice, trampoliny itp.) w wysokości:

  a) 150,00 zł/dobę w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 500 m²;

  b) 200,00 zł/dobę – w wypadku dzierżawy gruntu o pow. powyżej 500 m²;

9)     za grunty pod działalność usługową, gastronomiczną i handlową:

a)      3,30 zł/ m² miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 100 m²;

          b)   3,00 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 100 -200m²;

c)   2,80 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 200 -300m²;

d)     2,50 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu powyżej 300m²;

 

§2. Do stawek wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 9 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                       Marek Nazarko         

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2021-04-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-29