ZARZĄDZENIE Nr 267/2020 Burmistrza Michałowo z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych

Data wydania 2020-12-15
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 267/2020 Burmistrza Michałowo z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych

IG.0050.267.2020.BT

 

ZARZĄDZENIE Nr 267/2020

Burmistrza Michałowo

z dnia 15 grudnia 2020 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) zarządzam, co następuje:

 

 

 § 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu najmu lokali użytkowych w następującej wysokości:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna Szymki – „NZOZ” – 10,00 zł/m²;
  2. Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 150,00 zł;
  3. Ośrodek Zdrowia w Michałowie „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 5,00 zł/m2;
  4. OSP w Michałowie : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w B-stoku – 400,00 zł;
  5. „Gabinet Rehabilitacyjny przy ul. Sienkiewicza 21A w Michałowie” – 3,00 zł/m2 plus media w kwocie: 310,00 zł;

 

 § 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie umów cywilnych zawartych na podstawie kodeksu cywilnego.

 

 § 3. Do cen podanych  w § 1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                   Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2021-04-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-29