Zarządzenie Nr 179/20 Burmistrza Michałowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 20 kwietnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Data wydania 2020-03-13
Tytuł Zarządzenie Nr 179/20 Burmistrza Michałowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 20 kwietnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

OR.0050.179.2019.KS            

Zarządzenie  Nr 179/20

Burmistrza  Michałowa

z dnia 13 marca 2020 roku      

w sprawie ustalenia dnia 20 kwietnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Na podstawie art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie z obowiązkiem jego odpracowania w dniu
21 marca 2020 r. (sobota).

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego i na stronie BIP Gminy Michałowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

                  Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2020-03-18

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-03-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-03-18