ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA NR 298/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie Rudnia, nad zalewem „SIEMIANÓWKA” oraz cennika korzystania z obiektów zlokalizowanych na tym terenie.

Data wydania 2021-03-29
Tytuł ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA NR 298/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie Rudnia, nad zalewem „SIEMIANÓWKA” oraz cennika korzystania z obiektów zlokalizowanych na tym terenie.

 

OR.0050.298.2021.AS

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MichałowA

Nr 298/2021

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie  Rudnia,  nad zalewem „SIEMIANÓWKA” oraz cennika korzystania z obiektów zlokalizowanych na tym terenie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wysokość maksymalnych opłat na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie Rudnia, nad zalewem „SIEMIANÓWKA”:

1)     wstęp na plażę – 5,00 zł jednorazowo,

2)     korzystanie z miejsca parkingowego –15,00 zł/doba

3)     korzystanie z natrysków i WC – 2,00 zł

4)     ustawienie namiotu – 20,00 zł/dobę,

5)     ustawienie przyczepy kempingowej, samochodu typu „kamper” – 40,00 zł/dobę + media płatne dodatkowo

6)     jednorazowe korzystanie ze slipu – 40,00 zł.,

7)     wynajęcie miejsca ogniskowego – 150,00 zł ,   

8)     ustawienie stoiska gastronomicznego (małej gastronomi typu budka z lodami, gofry zapiekanki, kebab, pizza) lub rekreacyjnego prowadzącego sprzedaż w dniach:

a)  od poniedziałku do czwartku – 25,00 zł/dobę + media płatne dodatkowo

b)  od piątku do niedzieli – 50,00 zł/dobę + media płatne dodatkowo.

9)     najem obiektów gminnych (kiosku, sanitariatów) – 30,00 zł. + media płatne dodatkowo.

 

§ 2. Opłata za dzierżawę nieruchomości gruntowych określana będzie odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3. Opłata czynszu wnoszona będzie na podstawie umowy cywilnej zawartej na podstawie kodeksu cywilnego.

 

§ 4. Do ceny podanej  w § 1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

§ 5. Wprowadza się bilety ulgowe w wysokości 50% opłaty podstawowej biletu wstępu na plażę która przysługuje: dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym do ukończenia 16 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia. Bilety ulgowe przysługują również osobom, które ukończyły 60 rok życia lub z mocy przepisów o emeryturach i rentach przyznano prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego lub renty.

 

§ 6. Zwolnienie z opłat przysługuje dzieciom do lat 3, opiekunom grup zorganizowanych, instruktorom prowadzącym zajęcia organizowane przez MOSiR, opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

§ 7. Traci moc zarządzenie Burmistrza Michałowa nr 202/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie Rudnia, nad zalewem „SIEMIANÓWKA”

 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Michałowa

 

 

         Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stalbowska

Data wytworzenia: 2021-04-01

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-01