Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 2010-12-20
Zarządzenie Nr 2/10
z dnia 20 grudnia 2010 roku
Burmistrza Michałowa
         w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2010r. w  Urzędzie Miejskim w Michałowie w roku 2010.
                Na podstawie 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy ( Dz.U. z 1998 roku Nr 21,poz.94 z póź. zmianami) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.Nr 4,poz.28) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zamian za przypadające w innym dniu niż niedziela święto 25 grudnia 2010r ( sobota) ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego jako dzień wolny od pracy 07 stycznia 2011  (piątek)
§ 2. Urząd Miejski w Michałowie w dniu 07 stycznia 2011 r będzie nieczynny.
§ 3Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru.
§ 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Michałowa
                                                                                                       Marek Nazarko
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27