Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 2015-12-15 - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Michałowo na lata 2016 – 2018

Data wydania 2015-12-15
Tytuł Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 2015-12-15

OR.0050.112.2015.ER

 

ZARZĄDZENIE Nr 112/2015

Burmistrza MICHAŁOWA
 

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Gminy Michałowo na lata 2016 – 2018

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2 , art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Michałowo na lata 2016 - 2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa  

 

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-15