Zarządzenie Nr 1 z dnia 2014-12-09 - w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

Data wydania 2015-03-10
Tytuł Zarządzenie Nr 1 z dnia 2014-12-09

Zarządzenie z Nr 1/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2014r poz.1202) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.p.594,645,1318 z 2014r 379,1072 ),

Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:

§ 1

Wyznaczam  Skarbnika Gminy - Panią Małgorzatę Golak  do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                    Burmistrz Michałowa

                                                                                                  Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-03-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-10