Data wydania 2011-04-11
Tytuł Zarządzenie Nr 365/2010 z dnia 2010-12-03
Zarządzenie Nr 365/2010
Burmistrza Michałowa
z dnia 3 grudnia 2010r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim Michałowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowo
 
         Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r Nr 157,poz.1240 oraz z 2010 r Nr 28,poz.146 i Nr 123,poz.835,
 Nr 96,poz.620,Nr152,poz.1020,Nr 238,poz.1572 i Nr 257,poz.1726  w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zarządza się co następuje:
 
§ 1 Ustala się Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowo stanowiący niniejszy załącznik do zarządzenia
 
 § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 24-05-2007 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowo
  
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania
 
 
 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Michalowa
 
                                                                                                            Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-04-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-04-11