Data wydania 2009-12-22
Tytuł Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 2009-12-03
Zarządzenie Nr 14/2009
z dnia 3 grudnia 2009 roku
Burmistrza Michałowa
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Michałowie w roku 2009.
Na podstawie 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy

 

§1

.pkt.2 otrzymuje brzmienie

„2.Wyznaczam dzień wolny od pracy za sobotę 26 grudnia 2009 r. na dzień 7 stycznia 2010 r. (czwartek).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                                                                       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-22