Zarządzenie Nr 280/13 z dnia 2013-12-02 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Michałowo w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Data wydania 2013-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 280/13 z dnia 2013-12-02

Or.0050.280.2013.AD

 

ZARZĄDZENIE NR 280 /13

Burmistrza Michałowa

z dnia 2  grudnia  2013  r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  do przeprowadzenia naboru  na stanowisko Sekretarza Gminy Michałowo

w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), § 1 i 3 „w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Miejskim w Michałowie”, wprowadzonego zarządzeniem Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia procedury naboru powołuję Komisję Rekrutacyjną  w składzie:

1/ Elżbieta Rosińska – Przewodniczaca Komisji

2/ Małgorzata Golak – Skarbnik Gminy

3/ Agnieszka Ancipuk  - Kierownik USC

 2. Zasady i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michałowie”,

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-02