Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 2015-11-30 - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Data wydania 2015-12-08
Tytuł Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 2015-11-30

FN.0050.107.2015.MG

Zarządzenie

Burmistrza Michałowa Nr 107/15

30 listopada 2015 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r poz. 238, poz. 532) oraz  § 10 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

  1. Zwiększeniu plan dochodów budżetowych o kwotę  15 930 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 15 930 zł;
  2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 108 085 zł;
  3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 108 085 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowi załacznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  29 022 232 zł, 

  a)  dochody bieżące      27 373 358 zł

b) dochody majątkowe   1 648 874 zł

  • Plan wydatków ogółem   26 339 344 zł

a)  wydatki bieżące        24 149 037 zł

b) wydatki majątkowe     2 190 307 zł

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zł zostaje przeznaczona na spłatę: kredytu na  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 434 452 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-08