Data wydania 2011-12-08
Tytuł Zarządzenie Nr 104/11 z dnia 2011-11-21
Or.0050.104.2011.J.N
 
ZARZĄDZENIE Nr 104 /11
Burmistrza Michałowa
z dnia 21 listopada 2011 roku
 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego  na terenie Gminy Michałowo 
 
   Na podstawie art.181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2011r Nr 21,poz.112 z póź.zm. zarządzam, co następuje  
 
§ 1 Ustanawiam Pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym Panią  Jolantę Narolewską  –podinspektora ds. nadzoru .
§ 2 .Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów, do wykonywania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz referendach przeprowadzanych na obszarze gminy Michałowo
§ 3 Zakres działania pełnomocnika do spraw wyborów określa porozumienie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym.
§ 4 Traci moc Zarządzenie Nr 230/09 z 10.08.2009r w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz  Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-12-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-12-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-12-08